Kto nas wspomógł?

Dotacje

przejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Elkat s.c. realizuje projekt „Podniesienie konkurencyjności Elkat s.c. poprzez dywersyfikację produkcji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach projektu zakupiona została m.in. linia technologiczna oraz linia do plastyfikacji tworzyw sztucznych. Firma nawiązała po raz pierwszy współpracę z jednostką naukową, realizującą na jej zlecenie prace badawczo-rozwojowe. Głównym rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek dwóch nowych, innowacyjnych produktów oraz modyfikacja dwóch produktów obecnie oferowanych przez przedsiębiorstwo.

Tytuł projektu:

Podniesienie konkurencyjności Elkat s.c. poprzez dywersyfikację produkcji”

Beneficjent: Elkat s.c. Katarzyna Rdest, Janusz Rdest

Wartość projektu: 2 326 886,91

Wartość dofinansowania: 749 722,21


INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII

W związku ze stałym rozwojem naszej firmy jak i planem wprowadzenia rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych, na przełomie roku 2014/2015 przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundusze Norweskie.


Głównym celem projektu było ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci energetycznych, znaczne zmniejszenie zużycia wody w procesach produkcyjnych oraz wprowadzenie nowego produktu zasilanego energią odnawialną.


Projekt nasz został zaakceptowany i staliśmy się jedną z 30 firm, które otrzymały wsparcie z w/w funduszu.


Przyznano nam na ten cel fundusz w wysokości 210 000 €.


Stan realizacji projektu można śledzić w aktualnościach.


FUNDUSZE UE „PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ELKAT s.c.”

Firma Elkat s.c podpisała 15 maja 2015r. umowę nr RPMA.01.05.00-14-133/13-00 o dofinansowanie projektu “Podniesienie konkurencyjności Elkat s.c.poprzez dyfersyfikację produkcji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I “Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.5 “Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Poziom dofinansowania wyniósł 41,50% kosztów projektu.


FUNDUSZE UE – „URUCHOMIENIE NOWOCZESNEGO ZAKŁADU” FIRMY ELKAT s.c.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oraz dynamicznego rozwoju firmy, dniu 4 grudnia 2012r., Elkat s.c. podpisała umowę nr RPMA.01.05.00-14-333/10-00, o dofinansowanie projektu “Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji artykułów elektrotechnicznych w Chrzanowie Dużym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I “Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.5 “Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Poziom dofinansowania wyniósł 50% kosztów projektu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania do oferty? Zainteresował Cię nasz produkt?

Odpowiemy na wszelki pytania oraz doradzimy przy zamówieniu.

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt