Elkat
russia deutsch english polski

MENU

PROJEKT "AIRBOAT" FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

« Powrót do aktualności

Projekt

Opracowanie nowego produktu: łodzi typu „Airboat”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w ramach działania  2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Cele projektu

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z jednostką naukową i wspólne wypracowanie projektu wzorniczego oraz doprowadzenie go do postaci gotowego wyrobu możliwego do wprowadzenia na rynek. Kluczowym działaniem realizowanym w ramach projektu będzie przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych przez Instytut Lotnictwa.

 

Efekty projektu

Głównym rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu – będzie nim niezatapialna łódź płaskodenna napędzana śmigłem (Airboat), potrafiąca poruszać się po wodzie, lądzie oraz lodzie bez narażenia na uszkodzenie silnika lub kadłuba. Łódź będzie produkowana w siedzibie Wnioskodawcy z wykorzystaniem posiadanego obecnie parku maszynowego.

 

Wartość projektu

 

446 490,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich

 

320 000,00 zł

strony internetowe Łódź