Elkat
russia deutsch english polski

DOTACJE

INFORMACJE

INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII

W związku ze stałym rozwojem naszej firmy jak i planem wprowadzenia rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych, na przełomie roku 2014/2015 przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundusze Norweskie.

Głównym celem projektu było ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci energetycznych, znaczne zmniejszenie zużycia wody w procesach produkcyjnych oraz wprowadzenie nowego produktu zasilanego energią odnawialną.

Projekt nasz został zaakceptowany i staliśmy się jedną z 30 firm, które otrzymały wsparcie z w/w funduszu.

Przyznano nam na ten cel fundusze w wysokości 210 000 €.

Stan realizacji projektu mogą Państwo zobaczyć w aktualnościach.

FUNDUSZE UE "PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ELKAT s.c."

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2015r., firma Elkat s.c. podpisała umowę nr RPMA.01.05.00-14-133/13-00, o dofinasowanie projektu "Podniesienie konkurencyjności Elkat s.c.poprzez dyfersyfikację produkcji", współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckego 2007-2013.

Poziom dofinansowania wyniósł 41,50% kosztów projektu.

FUNDUSZE UE - "URUCHOMIENIE NOWOCZESNEGO ZAKŁADU" FIRMY ELKAT s.c.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia 2012r., firma Elkat s.c. podpisała umowę nr RPMA.01.05.00-14-333/10-00, o dofinasowanie projektu "Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji artykułów elektrotechnicznych w Chrzanowie Dużym", współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckego 2007-2013.

Poziom dofinansowania wyniósł 50% kosztów projektu.

strony internetowe Łódź